Music and theatre
Film and literature

KAFKUS HYBERNSKÁ 2024

Kampus Hybernská se na pět dní proměnil v laboratoř pátrající po podstatě Kafkova génia, jehož odkaz zůstává často pod nánosem povrchní vrstvy turistického boomu.

6.6.2024
Magdaléna Daňková
KAFKUS HYBERNSKÁ 2024

Scénická čtení, panelové diskuse, vzdělávací workshop, pop-up galerie, site-specific performance či hudební vystoupení – všechny tyto aktivity budou směřovat k oživení Kafkovy jedinečné mytologie.

Připojte se k odkrývání tajuplné, ale i veselé a šibalské tváře Franze Kafky, změňte s námi pohled na významného autora a objevte nové dimenze jeho díla. Vycházejíce z topologií Kafkovy prózy i deníků, přetvoříme prostory Kampusu Hybernská v místa, které budou evokovat Kafkovo literární dílo. Ať už ve smyslu imerzivního divadla, ve kterém se divák zcela volně pohybuje ve vymezeném prostoru a může na základě vlastního rozhodnutí sledovat inscenované situace či dokonce do nich sám vstupuje, tak ve smyslu site specifickém, tedy inscenací v prostoru, který je netradiční a explicitně nedivadelní.

Kampus Hybernská, který ve své podstatě buduje kulturní prostory na netradičních místech – sklepní galerie, přetváření neopracovaných prostor v sály pro umělecké výstupy – je takřka geniálním místem pro jedinečný „kafkovský“ zážitek. Jaká je definice přídavného jména, ustáleného dnes již v tolika jazycích – kafkovský? A má i svůj pozitivní význam? Nedílnou součástí program se stanou I vědecké diskuse, interaktivní semináře a další přiblížení vědeckého náhledu studentstvu, zájemcům o tvorbu Franze Kafky a široké veřejnosti.

Galerie

No items found.

Invitations by e-mail

Sign up for our newsletter and get regular updates on events and news from Kampus Hybernská.
Thank you for subscribing to the newsletter.
There was some kind of mistake. Please try again. In case of recurring difficulties, please contact.
By submitting the form, you agree processing of personal data.