Kontakt

Hybernská 4, Praha 1 – Nové Město

Pro zájemce o pořádání akce: kontaktujte dílčí produkci, akce na další měsíc nutné rezervovat do 20. dne předchozího měsíce.

ředitelka

Ema Pospíšilová
Ema Pospíšilová

asistentka ředitelky

Lucie Križánková
Lucie Križánková

vzdělávání

Eva Lehečková
Eva Lehečková

rozvoj, partneři

Jan Bičovský
Jan Bičovský

koordinátorka studentských aktivit

galerie

produkce

produkce

Jana Střížovská Matyášová
Jana Střížovská Matyášová

média

dílčí produkční sekce

studentské akce

čítárna

divadlo

film

Veronika Hanáková
Veronika Hanáková

akce FF UK

Veronika Pleskotová
Veronika Pleskotová

provoz

Tereza Doutlíková
Tereza Doutlíková

audiovizuální technik

cirkulární dílna

Martin Štěrba
Martin Štěrba

galerie J. Čejka

social