Dezinformace v Kampusu Hybernská

Dezinformace v Kampusu HybernskáDezinformace v Kampusu Hybernská
Datum
Datum
6
.
2
.
2023
–⁠
24
.
5
.
2023
Čas
Čas
18:00
–⁠
20:00
Místo
Místo
A.3 Sál
Pořadatel
Pořadatel
Hyb4City
Druh akce
Druh akce
Věda a inovace
Přístupnost
Druh akce
Bezbariérové
Pro děti
English friendly
Vstupné
Vstupné
zdarma
Doprovodný program
Doprovodný program
Ano

První polovina roku 2023 byla v produkční skupině Hyb4City zaměřena na téma dezinformací. Nositelem tohoto tématu se stala především série Dezinformační sondy, kterou moderovala za Univerzitu Karlovu historička doc. Marie Koldinská. Pozvání přijaly výrazné osobnosti, které se zabývají problematikou dezinformací z různých úhlů a v různých oblastech. Na základě zasvěcené diskuze s expertkami a experty na danou problematiku se podařilo nastínit způsoby, jak reagovat na dezinformační hrozby, bránit jejich šíření a cíleně budovat informačně gramotnou společnost.

Jednotlivé rozhovory a diskuze s experty (pořádané s měsíčním odstupem) završilo závěrečné setkání odborníků reprezentujících tři zásadní oblasti válečně - právní, akademické a neziskové. Akce završující řadu sond nesla název: Jak uzdravit informační prostor? Byla uspořádána ve spolupráci se Sdružením VIA a Google.org.  Shromáždila renomované odborníky, stakeholdery a profesionály z různých sektorů a umožnila jim ponořit se do problematiky hybridní války a dezinformačních kampaní. Tato networkingová událost poskytla významnou platformu pro sdílení poznatků, diskuzi o nových trendech a podporu spolupráce mezi akademickou obcí, zástupci veřejného sektoru a nevládními organizacemi. Významnými body programu byly také přednášky historičky doc. Marie Koldinské (Mezi deziluzí a nadějí – jak přežít informační válku) a právníka a bezpečnostního analytika plk. Otakara  Foltýna (Informace jako zbraň v bezpečnostních konfliktech). Závěrem byly Radkou Bystřickou a Kateřinou Pevelovou představeny závěry jejich čtyřletého výzkumu, ve kterém mapovaly dezinformační scénu a její dopad na sektor občanských sdružení.  

  1. Sonda PROPAGANDISTICKÁ se uskutečnila 6. února 2023 – z amerického Bostnu přijela Alex Alvarová, expertka na oblast propagandy a autorka bestsellerů Průmysl lži a Krmit démony. Akce vzbudila mimořádný zájem. Zájem o živé setkání a diskuzi s paní A. Alvarovou přivedl do publika nejen studenty různých specializací a širokou veřejnost, ale také zástupce soukromých investorů a akademické obce a byla hodnocena mimořádně kladně, jako vysoce erudovaná, aktuální a potřebná. Přiblížila fungování současné propagandy, fenoménu fake news a deep fake a okolností vzniku novodobé informační války a přinesla doporučení jak se v daném informačních chaosu orientovat a co dělat pro udržení zdravé mysli a soudržnosti společnosti. Zrodila další mezioborovou spolupráci (např. zapojení do projektu British Council Stronger Together). Rozhovor s paní Alvarovou přivedl do KH také kamery ČT.
  2. Sonda MEDIÁLNÍ  následovala 29. března 2023 – hostem byl ombudsman České televize Čestmír Franěk. Diskutovala se role veřejnoprávních médií ve společnosti, která je každodenně vystavena realitě informační války, změna této role za více než třicet polistopadových let, odpověď veřejnoprávní televize na úpadek politické kultury i na nárůst dezinformací a manipulací, v jejichž důsledku ovládá veřejný prostor informační chaos.
  1. Sonda EZOKONSPIRAČNÍ proběhla 26.4.2023 – pozvání přijala politoložka Eva Klusová, která se věnuje oblasti dezinformací, vzdělávání, monitoringu  a tvorbě metodik. Diskuze se zaměřila zejména na zranitelné skupiny a práci s nimi, na ruské hybridní vlivy na spirituální uskupení v ČR a jimi přebírané různé dezinformační narativy. Bylo vysvětleno, jak dezinformace souvisí se zájmem o zdravý životní styl a ekologii, co to jsou ezo-konspirace a jaký mají politický přesah.
  2. Sonda DATOVĚ – ANALYTICKÁ následovala 24.5.2023. Expertem této Sondy byl pan František VRABEL, podnikatel se zkušenostmi ze Silicon Valley, spoluzakladatel a emeritní ředitel firmy Semantic Visions, provozující unikátní zpravodajský systém zaměřený na pokročilou analýzu velkých dat (OSINT systém), expert na mediální ekosytém a s ním spojené bezpečnostní hrozby.

Přiblížil a diskutoval témata spojená s dezinformační scénou, nepřátelskou propagandou, problém  fake news, Tik Tok a určení dvou verzí této platformy, vlivy na formování postojů naší společnosti, umělou inteligenci a zodpovědnost za jí generovaný obsah, argument svobody slova, doporučení vládě ČR, obranu proti hackingu – tedy únos symbolů, atd. Do zasvěcené diskuze přispěli zástupci a zástupkyně bezpečnostních složek státu, akademické i studentské obce a médií.

Tématu přispěl také křest monografie COVID-19 infodemie, kterou společnou debatou představili autoři knihy Ladislav Dušek a Václav Moravec společně s autorem předmluvy Markem Váchou. Představená kniha a diskuze upozornili na fenomén infodemie, tedy šíření nadměrného množství informací, včetně nepravdivých a nepřesných, které zhoršuje pochopení a řešení jakéhokoliv problému. Fenomén podle autorů prohlubuje celospolečenské krize.

Virtuální výstava

Galerie

No items found.

Záznam série

Podívejte se na záznam celé série.

Doprovodný program

29
.
3
.
–⁠
29
.
3
.

Dezinformační sondy | Sonda mediální

18:00
–⁠
20:00
Zdarma
A.3 Patro
Ostatní
Věda a inovace
🧑‍🦽
Detail
6
.
2
.
–⁠
6
.
2
.

Dezinformační sondy | Alexandra Alvarová

18:00
–⁠
21:00
Zdarma
A.3 Patro
Ostatní
Věda a inovace
Podnikavost a vzdělávání
Detail
25
.
4
.
–⁠
25
.
4
.

Dezinformační sondy | Sonda ezokonspirační

18:00
–⁠
20:00
zdarma
A.3 Sál
Věda a inovace
Detail
24
.
5
.
–⁠
24
.
5
.

Dezinformační sondy | Sonda datově – analytická

18:00
–⁠
20:00
zdarma
A.3 Sál
Věda a inovace
Detail
May 24, 2023