Queer 24 | Prolomení bariér v akademickém prostředí

Queer 24 | Prolomení bariér v akademickém prostředíQueer 24 | Prolomení bariér v akademickém prostředí
Date
Date
18
.
4
.
2024
–⁠
18
.
4
.
2024
Time
Time
5:00 pm
-
8:00 pm
Place
Place
A.3 Sál
Organizer
Organizer
Hyb4City
Type of action
Type of action
Entrepreneurship and education
Science and innovation
Accessibility
Type of action
Accessible
For children
English friendly
Admission
Admission
zdarma
Accompanying program
Accompanying program
No

*English Below*

Francouzský institut v Praze, Goethe-Institut a Univerzita Karlova pořádají 18. dubna 2024 v rámci cyklu Queer 24 kulatý stůl "Prolomení bariér v akademickém prostředí“ v Kampusu Hybernská. ”

Akce podporovaná Francouzsko-německým kulturním fondem spojí francouzsky, německy a česky mluvčí, aby diskutovali o potížích, s nimiž se potýkají studenti a výzkumníci z LGBTQ+ komunity, a o stávajících osvědčených postupech.

Cílovou skupinou jsou studenti, akademici a zaměstnanci vysokých škol, sdružení, tvůrci politik a všichni, kdo se o toto téma zajímají.

Účast v debatě přislíbili mimo jiné Léovanie Das, pověřená bojem proti nenávisti vůči LGBT osobám na DILCRAH (francouzská meziresortní delegace pro boj proti rasismu, antisemitismu a nenávisti vůči LGBT), Michal Pitoňák vedoucí odboru duševního zdraví LGBT+ v Národním ústavu duševního zdraví, a Eileen Schwanold, referentka pro diverzitu a zástupkyně sítě LGBTQIA+ "Science and Beλond" na univerzitě v Hamburku.

Celá debata bude probíhat v angličtině.

____

Queer 24 "Breaking Barriers in Academia


As part of the Queer 24 cycle of events, the French Institute of Prague, the Goethe-Institut and Charles University are organizing a roundtable on the LGBTQ+ experience in the academic sector, "Breaking Barriers in Academia", on April 18 at Kampus Hybernská. Supported by the Franco-German Cultural Fund, the event will bring together French, German and Czech speakers to discuss the difficulties encountered by students and researchers from the LGBTQ+ community, and existing good practices.

The target group is students, academics and university staff, associations, policy makers and anyone interested in this topic. Among the participants, there will be: Léovanie Das, in charge of the fight against anti-LGBT hatred at the DILCRAH (French Interministerial Delegation to Combat Racism, Anti-Semitism and Anti-LGBT Hatred), Michal Pitoňák, head of the department dedicated to the mental health of LGBTQ+ people at the Czech National Institute of Mental Health, Eileen Schwanold, Diversity Officer and representative of the LGBTQIA+ network "Science and Beλond" at the University of Hamburg.

The entire debate will be in English.

Virtuální výstava

Galerie

No items found.

Záznam série

Podívejte se na záznam celé série.

Doprovodný program

No items found.
April 18, 2024