#ÚkolEvropa | Jak jsme zvládli předsednictví?

#ÚkolEvropa | Jak jsme zvládli předsednictví?#ÚkolEvropa | Jak jsme zvládli předsednictví?
Date
Date
12
.
12
.
2022
–⁠
12
.
12
.
2022
Time
Time
6:00 pm
-
8:00 pm
Place
Place
A.3 Patro
Organizer
Organizer
Hyb4City
Type of action
Type of action
Others
Science and innovation
Accessibility
Type of action
Accessible
For children
English friendly
Admission
Admission
Zdarma
Accompanying program
Accompanying program
No

Před dvaceti lety, dne 12. a 13. prosince 2002 rozhodly hlavy státu na summitu v Kodani o největším rozšíření Evropské unie v historii o deset kandidátských zemí. Dne 1. července 2022 se Česká republika stala již podruhé předsednickou zemí Rady Evropské unie. Tuto roli přebrala od Francie v mimořádně náročné době ruské agrese a války na Ukrajině, energetické krize a vysoké inflace.

V poslední debatě cyklu #ÚkolEvropa nazvané Jak jsme zvládli předsednictví? bude klást moderátorka Martina Mašková účastníkům debaty tyto otázky: Jak se České republice podařilo obstát? Které významné legislativní návrhy byly projednány a schváleny? Zvládli jsme udržet si pozici nestranného a férového předsedajícího? Jak bude naše předsednictví hodnoceno poté, co 31. prosince pomyslné kormidlo předáme Švédsku?

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., je členkou kolegia rektorky Univerzity Karlovy pro 4EU+.

Založila a vedla katedru západoevropských studií IMS. Je garantem oboru západoevropská studia a Jean Monnet Centre of Excellence in European Studies (první svého druhu ve Střední a východní Evropě). Věnuje se aktuálním otázkách Evropské unie a reáliím Spojeného království a Kanady. Přednášela na kanadských univerzitách v Ontariu, Québecu a Calgary. Byla členkou-alternátkou zástupce české vlády při vytváření ústavní smlouvy EU. V roce 2004 byla jmenována francouzským prezidentem rytířkou Národního řádu za zásluhy ve prospěch evropské věci. Je také nositelkou titulu Jean Monnet Chair Ad Personam pro Evropská politická studia. Je členkou vědecké rady Univerzity v Helsinkách, CERGU Univerzity v Gothenburgu ve Švédsku, ECSA-Canada v Montrealu, evaluátorkou programu Evropské komise Jean Monnet a Horizon 2020 a členkou České komise UNESCO.

Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. je prorektor pro vnější vztahy Univerzity Karlovy.

Vystudoval na MFF UK učitelství pro střední  školy, téměř deset let učil na jednom pražském gymnáziu. Jeho vědecká práce se zaměřuje zejména na vlastnosti hliníkových slitin. V letech 2012 až 2022 byl proděkanem Matfyzu, kdy se podílel i na propagaci univerzity (univerzitní nealko pivo či aktivity v Kampusu Hybernská), je spoluautorem několika popularizačních knih a televizního seriálu Rande s Fyzikou, stál za záchranou hrobového místa buditele a rektora Stanislava Vydry a vedl projekt záchrany jedné z nejvýznamnějších pražských památek – svatováclavské rotundy na pražské Malé Straně, který získal řadu domácích i mezinárodních ocenění (Europa Nostra).

Matěj Appelt je prvním rokem studentem magisterského oboru teritoriálních studií se zaměřením na Evropská studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

V rámci programu Erasmus+ absolvoval již při bakalářském studiu semestrální pobyt na University of Stirling ve Velké Británii. Na začátku druhého ročníku byl mimo jiné zvolen členem studentské samosprávy SIMS, kde se věnoval organizaci debat s akademiky a odborníky. Studijně se zaměřuje na Evropu a její poválečnou integraci. Pravidelně se účastní studentských debat a simulací, a to jak v roli účastníka, tak v roli organizátora. V rámci českého předsednictví v Radě EU pracoval tento rok pro Úřad vlády ČR v pozici takzvaného Liaison officera (styčného koordinátora), kde měl na starost italské delegace na ministerské úrovni přijíždějící na neformální Rady konané v Praze. V této roli se účastnil i historicky prvního summitu Evropského politického společenství konaném na Pražském hradě.

Celý záznam diskuse si můžete prohlédnout na našem Youtube kanálu zde.

Virtuální výstava

Galerie

No items found.

Záznam série

Podívejte se na záznam celé série.

Doprovodný program

No items found.
December 12, 2022