HYB4 Galerie: Garden

HYB4 Galerie: GardenHYB4 Galerie: Garden
Date
Date
1
.
9
.
2023
–⁠
28
.
9
.
2023
Time
Time
8:00 pm
-
11:00 pm
Place
Place
A.1 HYB4 Galerie
Organizer
Organizer
Kampus Hybernská z.ú.
Type of action
Type of action
Exhibition
Accessibility
Type of action
Accessible
For children
English friendly
Admission
Admission
Zdarma
Accompanying program
Accompanying program
No

Vernisáž: 1. 9. 2023, 18:00

Doba trvání výstavy: 1. 9. – 28. 9. 2023
Otevírací doba galerie: Po–Pá 09–21, So 10–20
Místo: C.0 HYB4 Galerie (vstup přes kavárnu)

Zahrada je od pradávna součástí člověka, místem, které kumuluje prostor pro kultivaci a kreativitu. Nabízí odpočinek a řád, pokud je o ní pečováno, zároveň však představuje proces harmonie a chaosu ve chvílích, kdy se proces péče odejme. Rozvíjením tohoto motivu v pozadí nově vzniklého díla výstavy „Garden“ v HYB4 Galerii se David Krňanský skrze svou barevnou paletu metaforicky dotýká témat jako pomíjivost, budoucnost přístupů k malbě či sociální status jedince. Tato témata se ve výsledku v dílech Krňanského neprojeví jako pevná součást obsahu díla, nýbrž pouze jemným předivem propojí svět představ a formy ve výsledné dílo při cestě pátrání po nových ideálních možnostech realizace abstraktní malby.

Event v rámci Prague Art Week: 22. 9. 2023, 18:00
Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Michalem Štochlem a autorem děl Davidem Krňanským. V rámci tohoto programu zahrají v prostorech dvora Kampusu Hybernská DJs od 15:00 do 22:00. Komentovaná prohlídka je zahájena v 19:00. Autor bude v galerii přítomen od 15:00 pro příležitost diskuse. Zároveň proběhne v 18:00 vernisáž nové výstavy v Galerii A: Mnoho podob citlivosti.

---

Opening: 1 September 2023, 6 pm

Exhibition duration: 1 September – 28 September 2023
Gallery opening hours: Mon-Fri 9am – 9pm, Sat 10am – 8pm
Location: C.0 HYB4 Galerie (entrance through the café)

FREE ENTRY

The garden has been a part of human since ancient times, a place that accumulates space for cultivation and creativity. When cared for, it offers rest and order, but at the same time represents a process of harmony and chaos when the care is withdrawn. By developing this theme on the background of „Garden“, his newly created work in HYB4 Gallery, David Krňanský through his colored pallete metaphorically touches on topics such as transience, the future of approaches to painting, and the social status of the individual. As a result, these themes do not manifest themselves in Krňanský's works as a fixed part of the content, but with a subtle thread simply connect the world of ideas and form in the resulting work on the way of searching for new ideal possibilities of realization of abstract painting.

Event during Prague Art Week: 22 September 2023, 6 pm
Guided tour given by the exhibition curator Michal Štochl and the author of the works, David Krňanský. As part of this program, DJs will play in the courtyard of the Kampus from 3 pm to 10 pm. The guided tour starts at 7 pm. The author will be present in the gallery from 3 pm for a possible discussion. At the same time, opening of a new exhibition in Gallery A: Various Forms of Sensibility will take place at 6 pm.

Virtuální výstava

Galerie

No items found.

Záznam série

Podívejte se na záznam celé série.

Doprovodný program

No items found.
September 28, 2023