Ukrajinské sondy Marie Koldinské

Ukrajinské sondy Marie KoldinskéUkrajinské sondy Marie Koldinské
Date
Date
11
.
4
.
2022
–⁠
5
.
12
.
2022
Time
Time
6:00 pm
-
8:00 pm
Place
Place
A.3 Sál
Organizer
Organizer
Hyb4City
Type of action
Type of action
Conference
Science and innovation
Accessibility
Type of action
Accessible
For children
English friendly
Admission
Admission
zdarma
Accompanying program
Accompanying program
Ano

Projekt UKRAJINSKÉ SONDY MARIE KOLDINSKÉvznikl jako bezprostřední reakce na napadení Ukrajiny Ruskou federacív únoru 2022. Jeho cílem bylo prostřednictvím diskusních setkání vytvořitprostor pro vzájemnou interakci publika z řad akademiků, studentů iveřejnosti na straně jedné a odborníků nejrůznějších specializací detailněobeznámených se situací a s vývojem na Ukrajině na straně druhé. Projektkoncipovaný zpočátku jako šestidílný byl nakonec pro velký zájem ze stranyakademické i širší veřejnosti rozšířen na dvojnásobek původního rozsahu. Projektkoordinovala, scénáře ke všem Ukrajinským sondám napsala a všechny diskusemoderovala historička Marie Koldinská, docentka FF UK a dlouholetá scenáristkaa moderátorka diskusního pořadu České televize Historie.cs. Organizační aprodukční zázemí pro celý cyklus zajistili Ing. Dana SEPHTONOVÁ,garantka vědecké produkce  KampusuHybernská, a Marcel KRAUS, M.Sc., manažer projektu Hyb4City. Naorganizaci a propagaci projektu se podíleli i další pracovníci a pracovniceCentra pro přenos poznatků a technologií (CPPT). Ze všech dvanácti diskusí bylypořízeny videozáznamy, které jsou trvale k dispozici široké veřejnosti.Diskuse jsou zpřístupněny i formou podcastu. Jak vlastní diskusní setkání, takjejich dodatečné zveřejnění se v rámci projektů pořádaných CPPT dočkalyvelkého zájmu a odezvy, která trvá – i vzhledem ke stálé aktuálnostitématu překračující rok 2022 – doposud.

Virtuální výstava

Galerie

No items found.

Záznam série

Podívejte se na záznam celé série.

Doprovodný program

23
.
5
.
–⁠
23
.
5
.

Dana Drábová │ Sonda energetická

18:00
–⁠
20:00
zdarma
A.3 Sál
Science and innovation
Detail
27
.
6
.
–⁠
27
.
7
.

Danuše Nerudová │ Sonda ekonomická

18:00
–⁠
18:00
zdarma
A.3 Sál
Science and innovation
Detail
12
.
9
.
–⁠
12
.
9
.

David Svoboda | Sonda kulturní

18:00
–⁠
20:00
zdarma
A.3 Sál
Science and innovation
Detail
5
.
12
.
–⁠
5
.
12
.

Libor Winkler │ Sonda podnikatelská

18:00
–⁠
20:00
zdarma
A.3 Sál
Science and innovation
Detail
18
.
7
.
–⁠
18
.
7
.

Otakar Foltýn | Sonda válečně právní

18:00
–⁠
18:00
zdarma
A.3 Sál
Science and innovation
Detail
2
.
5
.
–⁠
2
.
5
.

Petr Pavel | Sonda vojenská

18:00
–⁠
20:00
zdarma
A.3 Sál
Science and innovation
Detail
13
.
6
.
–⁠
13
.
6
.

Petra Procházková │ Ukrajinská sonda publicistická

18:00
–⁠
18:00
zdarma
A.3 Sál
Science and innovation
Detail
8
.
8
.
–⁠
8
.
8
.

Petr Kolář | Sonda diplomatická

18:00
–⁠
20:00
zdarma
A.3 Sál
Science and innovation
Detail
11
.
4
.
–⁠
11
.
4
.

prof. Jan Rychlík | Sonda historická

18:00
–⁠
19:30
zdarma
A.3 Sál
Science and innovation
Detail
7
.
11
.
–⁠
7
.
11
.

prof. Milena Králíčková | Sonda univerzitní

18:00
–⁠
20:00
zdarma
A.3 Sál
Science and innovation
Detail
9
.
5
.
–⁠
9
.
5
.

Vít Kučík | Sonda dezinformační

18:00
–⁠
18:00
zdarma
A.3 Sál
Science and innovation
Detail
17
.
10
.
–⁠
17
.
10
.

Lenka Víchová │ Sonda identitní

18:00
–⁠
20:00
zdarma
A.3 Sál
Science and innovation
Detail
December 5, 2022